Het bezoek van Frits Baarda aan de redactie van De Poorter stond al heel lang op de agenda. Na veel uitstel was de afspraak toch gelukt in september. We kregen in school De Wereldwijzer een groot lokaal voor ons gesprek. Helaas was het daar erg warm op die zomerse dag, zodat we op het speelplein terecht kwamen, heerlijk onder een boom.

Eerst kregen we complimenten: De Poorter heeft interessante onderwerpen, duidelijke taal, objectiever dan vroeger. In het algemeen toont de krant betrokkenheid en afstand, geen eigen opvattingen. Dan komen de aanmerkingen: koppen moeten spannender en meer prikkelen tot lezen, artikelen korter en to the point, wie wat waar in de intro, geen verwijzing naar andere pagina’s, meer mensen op de foto’s. En dan de tips: schrijf niet teveel info. Maak quotes, dan wordt het luchtiger. Wees kritisch en blijf doorvragen. Aankeilers op voorpagina moeten langer, zeggen nu te weinig. Fotopagina kan met minder foto’s ook boeien. Waarom komt het sprookje op de kinderpagina uit Georgië en niet uit de Bleijenhoek? De Poorter is een wijkkrant.

Digitale stap
Zet een digitale stap”, zegt Frits. “In de journalistieke wereld wordt gezegd: Digital first. Dat wil zeggen dat je van elk artikel een samenvatting moet maken voor het internet. Teksten moeten wel korter dan in de krant. Op Facebook en Instagram zou je ook interactief kunnen werken, met reacties van lezers. Zet die stap, dat is belangrijk.”

En dan fiets ik naar huis met allemaal borrelende ideeën in mijn hoofd hoe het anders kan, hoe het beter kan. Wij worden de beste wijkkrant van Dordt!
Ria Besjes