De Nieuwe Dubbeldammer

De Nieuwe Dubbeldammer is de wijkkrant van Dubbeldam en De Hoven. Het blad verschijnt vijf keer per jaar en wordt gemaakt door enthousiaste bewoners, die weten wat er speelt in de wijk. De redacteuren zijn actief als journalist, fotograaf, opmaker, tekenaar of eindredactie.

Deadlines voor het aanleveren

De redactie ontvangt de kopij graag, voordat de deadline is verstreken. Voor adverteerders geldt dat de advertentie of wijziging op tijd bij TIEN Plus wordt aangeleverd via tienplus@buurtwerkdordrecht.nl

  Deadline Bezorging
Krant 1 8 februari 1 maart
Krant 2 29 maart 3 mei
Krant 3 31 mei 5 juli
Krant 4 6 september 11 oktober
Krant 5 15 november 20 december
Bezorging en afhaalplekken

Met een oplage van 5300 stuks wordt De Nieuwe Dubbeldammer, ingevouwen in de Dordt Centraal, huis-aan-huis verspreid. Geen Dubbeldammer ontvangen? Vul dan ons bezorgklacht formulier in en indien gewenst sturen we de krant na. Het blad is ook te verkrijgen op een aantal openbare plekken (op = op).

 • Plus ‘t Lam | Dubbelsteynlaan West 86 + 92
 • Nettorama | Damplein 16
 • Primera | Recht Zandweg 10
 • Woonzorgcomplex de Gravenhorst | Vijverlaan 1002
 • Woonzorgcentrum Dubbelmonde | Koningstraat 290
 • Insula College | Koningstraat 294
 • Het Parkhuis | Haaswijkweg Oost 69A
 • Sociaal Wijkteam (Oost) | Dudokplein 213A
 • Cultureel Centrum Sterrenburg – Buurtwerk Dordrecht (Oost)| Dalmeyerplein 10
 • Stadskantoor – Gemeente Dordrecht | Spuiboulevard 300
 • TIEN Plus – Uitgever Dordtse Wijkkranten | Jacob Marisstraat 70

Kopij aanleveren

Heb je interessant nieuws uit de wijk? Een goede tip voor de redactie? Of wil je kopij aanleveren voor De Nieuwe Dubbeldammer? Stuur je stuk met foto naar de redactie van De Nieuwe Dubbeldammer via denieuwedubbeldammer@outlook.com. Per post mag ook.

Postadres
TIEN Plus
T.a.v. Redactie De Nieuwe Dubbeldammer
Jacob Marisstraat 70
3314 TK Dordrecht

Lees hieronder de laatste uitgave:

Uitgaven 2023

2023 nr. 1

2023 nr.2

2023 nr. 3

2023 nr. 4

2023 nr. 4

Uitgaven 2022

2022 nr. 1

2022 nr.2

2022 nr. 3

2022 nr. 4

Uitgaven 2021

2021 nr. 1

2021 nr.2

2021 nr. 3

2021 nr. 4

2021 nr. 5

Uitgaven 2020

2020 nr. 1

2020 nr. 2

2020 nr. 3

2020 nr. 4

2020 nr. 5

Uitgaven 2019

2019 nr. 1

2019 nr. 2

2019 nr. 3

2019 nr. 4

2019 nr. 5