De Nieuwe Dubbeldammer

De nieuwe Dubbeldammer is de wijkkrant van Dubbeldam en De Hoven. Het blad verschijnt vijf keer per jaar en wordt gemaakt door enthousiaste bewoners, die weten wat er speelt in de wijk. De redacteuren zijn actief als journalist, fotograaf, opmaker, tekenaar of eindredactie.

Kopij aanleveren
Heb je interessant nieuws uit de wijk? Een goede tip voor de redactie? Of wil je kopij aanleveren voor De nieuwe Dubbeldammer? Stuur je stuk met foto naar de redactie van De nieuwe Dubbeldammer via denieuwedubbeldammer@outlook.com. Per post mag ook.

Postadres
TIEN Plus
T.a.v. Redactie De nieuwe Dubbeldammer
Jacob Marisstraat 70
3314 TK Dordrecht

Deadlines voor het aanleveren

De redactie ontvangt de kopij graag, voordat de deadline is verstreken. Voor adverteerders geldt dat de advertentie of wijziging op tijd bij TIEN Plus wordt aangeleverd via tienplus@desocialebasis.nl. Zie het actuele overzicht van de deadlines van de wijkkranten.

Bezorging en afhaalplekken

Met een oplage van 5000 stuks wordt De nieuwe Dubbeldammer, ingevouwen in de Dordt Centraal, huis-aan-huis verspreid. Geen Dubbeldammer ontvangen? Geef het door via tienplus@desocialebasis.nl en er wordt een krant nagestuurd. Het blad is ook te verkrijgen op een aantal openbare plekken (op = op).

 • Plus ‘t Lam | Dubbelsteynlaan West 86 + 92
 • Nettorama | Damplein 16
 • Primera | Recht Zandweg 10
 • Woonzorgcomplex de Gravenhorst | Vijverlaan 1002
 • Woonzorgcentrum Dubbelmonde | Koningstraat 290
 • Insula College | Koningstraat 294
 • Het Parkhuis | Haaswijkweg Oost 69A
 • Sociaal Wijkteam (Oost) | Dudokplein 213A
 • Cultureel Centrum Sterrenburg – Buurtwerk Dordrecht (Oost)| Dalmeyerplein 10
 • Stadskantoor – Gemeente Dordrecht | Spuiboulevard 300
 • TIEN Plus – Uitgever Dordtse Wijkkranten | Jacob Marisstraat 70

LET WEL: Momenteel zijn meerdere locaties beperkt open i.v.m. de coronacrisis. 

Laatste uitgave

Uitgaven 2021

2021 nr. 1

2021 nr.2

2021 nr. 3

2021 nr. 4

2021 nr. 5

Uitgaven 2020

2020 nr. 1

2020 nr. 2

2020 nr. 3

2020 nr. 4

2020 nr. 5

2019 nr. 1

2019 nr. 2

2019 nr. 3

2019 nr. 4

2019 nr. 5

2018 nr. 5

2018 nr. 4