De Galerij

De Galerij (voorheen Galerij Magazine) is de wijkkrant voor Crabbehof en Zuidhoven. Het blad verschijnt vijf keer per jaar en wordt gemaakt door enthousiaste bewoners, die weten wat er speelt in de wijk. De redacteuren zijn actief als journalist, fotograaf, opmaker, tekenaar of eindredactie.

Kopij aanleveren
Heb je interessant nieuws uit de wijk? Een goede tip voor de redactie? Of wil je kopij aanleveren voor De Galerij? Stuur je stuk met foto naar de redactie van De Galerij via tienplus@buurtwerkdordrecht.nl.

Postadres
Trefpunt de Nieuwe Stoof
T.a.v. Redactie De Galerij 
De Savornin Lohmanweg 100
3317 LA Dordrecht

Deadlines voor het aanleveren

De redactie ontvangt de kopij graag voordat de deadline is verstreken. Voor adverteerders geldt dat de advertentie of wijziging op tijd bij TIEN Plus wordt aangeleverd via tienplus@buurtwerkdordrecht.nl

  Deadline Bezorging
Krant 1 30 januari 28 februari
Krant 2 2 april 1 mei
Krant 3 27 mei 26 juni
Krant 4 12 augustus 11 september
Krant 5 11 november 11 december
Bezorging en afhaalplekken

Met een oplage van 5300 stuks wordt De Galerij, ingevouwen in de Dordt Centraal, huis-aan-huis verspreid. Geen Galerij ontvangen? Vul dan ons bezorgklacht formulier in en indien gewenst sturen we de krant na. Het blad is ook te verkrijgen op een aantal openbare plekken (op = op).

 

  • Trefpunt de Nieuwe Stoof – Buurtwerk Dordrecht (West) | De Savornin Lohmanweg 100
  • Bibliotheek Crabbehof | De Savornin Lohmanweg 110
  • Stadskantoor – Gemeente Dordrecht | Spuiboulevard 300
  • TIEN Plus – Uitgever Dordtse Wijkkranten | Jacob Marisstraat 70

Laatste uitgave

2024 nr. 1

2024 nr. 2

2023 nr. 1

2023 nr. 2

2023 nr. 3

2023 nr. 4

2023 nr. 5

2022 nr. 1

2022 nr. 2

2022 nr. 3

2022 nr. 4

2022 nr. 5

2021 nr. 1

2021 nr. 2

2021 nr. 3

2021 nr. 4

2020 nr. 1

2020 nr. 2

2020 nr. 3

2019 nr. 1

2019 nr. 2

2019 nr. 3

2019 nr. 4

2018 nr. 4