ADVERTEREN

Adverteren in onze wijkkranten

Goed nieuws: onze advertentietarieven blijven voor 2021 net zo aantrekkelijk als het afgelopen jaar! Betrokken ondernemers en organisaties zijn welkom om te adverteren in de wijkkrant. Dit kan in één wijk, maar ook Dordrecht-breed en in verschillende formaten. Alle wijkkranten worden goed gelezen. Een advertentie kan eventueel kosteloos worden ontworpen door TIEN Plus.

Hoe aanleveren?

Graag de advertentie als PDF aanleveren. Mocht er geen ontwerp zijn, dan kan TIEN Plus dit kosteloos maken. Hiervoor hebben wij een visitekaartje of logo nodig. Bij een speciale aanbieding voor een doorlopende advertentie, graag de tekst als Word-bestand toevoegen of gewoon mailen. En foto’s graag als JPG bestand aanleveren.

Kosten en verspreiding

Voorbeeld kosten: Een eenmalige advertentie in De Sterrenburger van 1/32 pagina (62,5 x 45mm) kost € 50,-. Met een oplage van 10.500 stuks wordt het blad huis-aan-huis verspreid en is te verkrijgen op meerdere openbare afhaalplekken in Sterrenburg. Voor adverteren in drie of meer wijkkranten bieden wij 10% korting. Zie de advertentietarieven 2021 en advertentieformaten. TIEN Plus is bereikbaar via tienplus@desocialebasis.nl.