De Reelander

De Reelander is de wijkkrant van het Reeland. Het blad verschijnt vijf keer per jaar en wordt gemaakt door enthousiaste bewoners, die weten wat er speelt in de wijk. De redacteuren zijn actief als journalist, fotograaf, opmaker, tekenaar of eindredactie.

Kopij aanleveren
Heb je interessant nieuws uit de wijk? Een goede tip voor de redactie? Of wil je kopij aanleveren voor De Reelander? Stuur je stuk met foto naar de redactie van De Reelander via wijkkrantreeland@live.nl. Per post mag ook.

Postadres
TIEN Plus
T.a.v. Redactie De Reelander
Jacob Marisstraat 70
3314 TK Dordrecht

Deadlines voor het aanleveren

De redactie ontvangt de kopij graag voordat de deadline is verstreken. Voor adverteerders geldt dat de advertentie of wijziging op tijd bij TIEN Plus wordt aangeleverd via tienplus@buurtwerkdordrecht.nl

  Deadline Bezorging
Krant 1 31 januari 28 februari
Krant 2 10 april 1 mei
Krant 3 19 juni 10 juli
Krant 4 11 september 2 oktober
Krant 5 20 november 11 december
Bezorging en afhaalplekken

Met een oplage van 5800 stuks wordt De Reelander, ingevouwen in de Dordt Centraal, huis-aan-huis verspreid. Geen Reelander ontvangen? Vul dan ons bezorgklacht formulier in en indien gewenst sturen we de krant na. Het blad is ook te verkrijgen op een aantal openbare plekken (op = op).

 

  • Plus Doesburg | Vogelplein 18
  • Nestcafé Vogelplein | Vogelplein
  • Sociaal Wijkteam | Bankastraat 10
  • Zorgcentrum de Linde | Bankastraat 158
  • Kringloop De Hoop | Eemsteynplein 14
  • Stadskantoor – Gemeente Dordrecht | Spuiboulevard 300
  • TIEN Plus – Uitgever Dordtse Wijkkranten | Jacob Marisstraat 70

Laatste uitgave

Uitgaven 2024

2024 nr. 1

2024 nr. 2

2023 nr. 1

2023 nr. 2

2023 nr. 3

2023 nr. 4

2023 nr. 5

Uitgaven 2022

2022 nr. 1

2022 nr. 2

2022 nr. 3

2022 nr. 4

2022 nr. 5

Uitgaven 2021

2021 nr. 1

2021 nr. 2

2021 nr. 3

2021 nr. 4

2021 nr. 5

2021 nr. 6

Uitgaven 2020

2020 nr. 1

2020 nr. 2

2020 nr. 3

2020 nr. 4

2020 nr. 5

2020 nr. 6

Uitgaven 2019

2019 nr. 1

2019 nr. 2

2019 nr. 3

2019 nr. 4

2019 nr. 5

Uitgaven 2018

2018 nr. 3