De Sterrenburger

De Sterrenburger is de wijkkrant van Sterrenburg. Het blad verschijnt vijf keer per jaar en wordt gemaakt door enthousiaste bewoners, die weten wat er speelt in de wijk. De redacteurs zijn actief als journalist, fotograaf, opmaker, tekenaar of eindredactie.

Kopij aanleveren
Heb je interessant nieuws uit de wijk? Een goede tip voor de redactie? Of wil je kopij aanleveren voor De Sterrenburger? Stuur je foto naar de redactie van De Sterrenburger via desterrenburger@gmail.com

Postadres
Cultureel Centrum Sterrenburg
T.a.v. Redactie De Sterrenburger
Dalmeyerplein 10
3318 CB Dordrecht

Deadlines voor het aanleveren

De redactie ontvangt de kopij graag, voordat de deadline is verstreken. Voor adverteerders geldt dat de advertentie of wijziging op tijd bij TIEN Plus wordt aangeleverd via tienplus@buurtwerkdordrecht.nl.

  Deadline Bezorging
Krant 1 5 februari 28 februari
Krant 2 8 april 1 mei
Krant 3 10 juni 3 juli
Krant 4 2 september 25 september
Krant 5 18 november 11 december

 

Bezorging en afhaalplekken

Met een oplage van 10.800 stuks wordt De Sterrenburger, ingevouwen in de Dordt Centraal, huis-aan-huis verspreid. Geen Sterrenburger ontvangen? Vul dan ons bezorgklacht formulier in en indien gewenst sturen we de krant na. Het blad is ook te verkrijgen op een aantal openbare plekken (op = op).

 

  • Cultureel Centrum Sterrenburg – Buurtwerk Dordrecht (Oost) | Dalmeyerplein 10
  • Stadskantoor – Gemeente Dordrecht | Spuiboulevard 300
  • TIEN Plus – Uitgever Dordtse Wijkkranten | Jacob Marisstraat 70

Laatste uitgave

Uitgaven 2024

2024 nr.1

2024 nr. 2

2023 nr.1

2023 nr. 2

2023 nr. 3

2023 nr. 4

2023 nr. 5

Uitgaven 2022

2022 nr.1

2022 nr. 2

2022 nr. 3

2022 nr. 4

2022 nr. 5

Uitgaven 2021

2021 nr.1

2021 nr. 2

2021 nr. 3

2021 nr. 4

2021 nr. 5

Uitgaven 2020

2020 nr.1

2020 nr.2

2020 nr.3

2020 nr. 4

Uitgaven 2019

2019 nr. 1

2019 nr. 2

2019 nr. 3

2019 nr. 4

2019 nr. 5