De Sterrenburger

De Sterrenburger is de wijkkrant van Sterrenburg. Het blad verschijnt vijf keer per jaar en wordt gemaakt door enthousiaste bewoners, die weten wat er speelt in de wijk. De redacteurs zijn actief als journalist, fotograaf, opmaker, tekenaar of eindredactie.

Kopij aanleveren
Heb je interessant nieuws uit de wijk? Een goede tip voor de redactie? Of wil je kopij aanleveren voor De Sterrenburger? Stuur je foto naar de redactie van De Sterrenburger via desterrenburger@gmail.com

Postadres
Cultureel Centrum Sterrenburg
T.a.v. Redactie De Sterrenburger
Dalmeyerplein 10
3318 CB Dordrecht

Deadlines voor het aanleveren

De redactie ontvangt de kopij graag, voordat de deadline is verstreken. Voor adverteerders geldt dat de advertentie of wijziging op tijd bij TIEN Plus wordt aangeleverd via tienplus@desocialebasis.nl. Zie het  actuele overzicht van de deadlines van de wijkkranten.

Bezorging en afhaalplekken

Met een oplage van 10.500 stuks wordt De Sterrenburger, ingevouwen in de Dordt Centraal, huis-aan-huis verspreid. Geen Sterrenburger ontvangen? Geef het door via tienplus@desocialebasis.nl en er wordt een krant nagestuurd. Het blad is ook te verkrijgen op een aantal openbare plekken (op = op).

  • Jumbo Sterrenburg | P.A. de Kok-plein 127
  • Servicepunt Bibliotheek Sterrenburg | P.A. de Kokplein 176
  • Werkleerbedrijf Helpende Handen | Eulerlaan 51
  • Huisartsenpraktijk De Driester | Blaauwweg 553
  • Huisartsenpost Drechtsteden | Karel Lotsyweg 10
  • Fysiotherapie Sterrenburg | Dalmeyerplein 12
  • Cultureel Centrum Sterrenburg – Buurtwerk Dordrecht (Oost) | Dalmeyerplein 10
  • Stadskantoor – Gemeente Dordrecht | Spuiboulevard 300
  • TIEN Plus – Uitgever Dordtse Wijkkranten | Jacob Marisstraat 70

LET WEL: Momenteel zijn meerdere locaties beperkt open i.v.m. de coronacrisis. 

Laatste uitgave

Uitgaven 2021

2021 nr.1

2021 nr. 2

2021 nr. 3

2021 nr. 4

2021 nr. 5

Uitgaven 2020

2020 nr.1

2020 nr.2

2020 nr.3

2020 nr. 4

2019 nr. 1

2019 nr. 2

2019 nr. 3

2019 nr. 4

2019 nr. 5

2018 nr. 5

2018 nr. 4

2018 nr. 3