OVER TIEN PLUS

Wat doet TIEN Plus?

TIEN Plus is de uitgever van 9 Dordtse wijkkranten die door enthousiaste vrijwilligers worden gemaakt. TIEN Plus ondersteunt de redacties door het organiseren van cursussen, belangrijke mijlpalen en bijeenkomsten om met elkaar te sparren. TIEN Plus fungeert als helpdesk voor de vrijwilligers en draagt zorg voor het archief en de verzending. Ook onderhouden de medewerkers contact met adverteerders, drukkers, bezorgers en mediacollega’s (tv, radio, krant) in Dordrecht.

Wat betekent de Plus?

Naast het uitgeven van de –voorheen tien– wijkkranten verzorgt TIEN Plus ook voor een deel de communicatie voor Buurtwerk Dordrecht en met regelmaat opdrachten voor onder andere de gemeente Dordrecht. De Plus van TIEN Plus staat voor deze extra aanvullende communicatieve werkzaamheden.

Verspreiding

De kranten zijn zowel online (onder andere via deze website) als fysiek te lezen. De kranten worden per wijk huis-aan-huis verspreid. Daarnaast zijn er openbare afhaalplekken. Alle kranten (behalve Galerij Magazine en Wielwijk Ahoy) worden ingevouwen in de Dordt Centraal. Adverteerders, organisaties, horeca en praktijken met leestafels krijgen op aanvraag een aantal exemplaren toegestuurd.

Digitaal archief

Het archief van de wijkkranten is binnenkort te vinden op de website van Stadsarchief Dordrecht/DiEP. Oude artikelen kunnen op deze manier makkelijk worden teruggevonden via Google. Een aantal kranten heeft inmiddels hun jubileum bereikt van 25 jaar. Interessant om eens terug te blikken naar vroeger. Was het winkelcentrum er toen ook al? Hoe zat het destijds met overlast door hondenpoep?

Digitale Redactie

TIEN Plus ondersteunt ook de digitale redactie/social media. Deze redactie bestaat uit enkele redactieleden van verschillende wijkkranten en andere wijkbewoners die het leuk vinden om met behulp van sociale media wijkbewoners op de hoogte te houden over wat er speelt in de wijk. Zo heeft elke wijkkrant onder andere een eigen Facebookpagina.

Persberichten uit heel Dordrecht

Scholen, verenigingen, theaters, kunstenaars, de scheepsvaart, winkeliers, bewonersinitiatieven, organisaties, corporaties en de gemeente weten TIEN Plus (tienplus@desocialebasis.nl) goed te vinden voor persberichten. TIEN Plus stuurt deze door naar alle wijkkrantredacties.

Team TIEN Plus

William de Jong

william.dejong@desocialebasis.nl