Wijkkrant De Galerij (Crabbehof & Zuidhoven) is op zoek naar versterking.

Vrijwillig redactiecoördinator wijkkranten (m/v)

Bij het maken van een wijkkrant komt veel kijken. Het is handig als één persoon alles in goede banen leidt zodat iedereen met plezier het vrijwilligerswerk kan doen. Deze persoon vindt het leuk om een spin in het redactieweb te zijn en wil graag alles zo goed mogelijk laten verlopen.

De werkzaamheden van een redactiecoördinator zijn divers. Je kan goed organiseren, het lukt om gestructureerd te werken en het overzicht te behouden. Je fungeert als aanspreekpunt, mensen binnen en buiten de redactie mogen jou alle vragen stellen. Je zorgt dat iedereen aan de juiste informatie komt om hun vrijwilligerswerk goed te doen en het is prettig dat er iemand is, die erop let dat onderlinge afspraken worden nagekomen.

Een redactiecoördinator zorg voor:

  • Bijhouden inkomende mail
  • Plannen, organiseren, voorzitten, notuleren redactievergaderingen
  • Meedenken inhoud krant, inspireren en informeren over onderwerpen voor de krant
  • Zorgen dat alle artikelen op tijd binnen zijn
  • Zorgen dat alle artikelen op tijd bij de opmaker zijn
  • Aanspreekpunt voor allerlei zaken

Uiteraard kun je zelf ook meewerken aan de inhoud van de krant, zoals het zelf schrijven van artikelen of fotograferen en/of het nakijken van teksten op schrijf- en stijlfouten. Maar dit hoeft uiteraard niet! Op dit moment is er iemand die de taken tijdelijk uitvoert. Je kunt het stokje dus geleidelijk overnemen. Zit er een taak tussen die jou wat minder aanspreekt, maar lijkt de rest je wel heel leuk? Reageer dan zeker, want het takenpakket is bespreekbaar.

Om je te oriënteren kun je vrijblijvend naar een redactie-overleg komen of eens ‘een krantje meedraaien’. Neem voor meer informatie contact met ons op via tienplus@buurtwerkdordrecht.nl of vul ons contactformulier in.