Wijkkrant de Nieuwe Dubbeldammer is op zoek naar versterking. Bij het maken van een wijkkrant komt veel kijken. Het is handig als één persoon alles in goede banen leidt zodat iedereen met plezier het vrijwilligerswerk kan doen. Deze persoon vindt het leuk om een spin in het redactieweb te zijn.

De werkzaamheden van een redactiecoördinator zijn divers. Je kan goed organiseren, het lukt om gestructureerd te werken en het overzicht te behouden. Je fungeert als aanspreekpunt, mensen binnen en buiten de redactie mogen jou alle vragen stellen. Je zorgt dat iedereen aan de juiste informatie komt om hun vrijwilligerswerk goed te doen en het is prettig dat er iemand is, die er op let dat onderlinge afspraken worden nagekomen.

– Bijhouden inkomende mail
– Plannen, organiseren, voorzitten, notuleren redactievergaderingen
– Meedenken inhoud krant, inspireren en informeren over onderwerpen voor de krant
– Zorgen dat alle artikelen op tijd bij binnen zijn
– Aanspreekpunt voor allerlei zaken

TIEN Plus kan je ondersteunen bij het uitvoeren van het vrijwilligerswerk. Uiteraard kun je zelf, als je dit leuk vind, ook meewerken aan de inhoud van de krant. Het zelf schrijven van artikelen of het nakijken van teksten op schrijf- en stijlfouten. Maar dit is zeker geen vereiste! .

 

De plussen

  • Je leert je wijk en heel veel leuke nieuwe mensen kennen
  • Het grootste deel van de werkzaamheden kun je zelf inplannen. Daarnaast zijn er per editie drie overleggen, waarvan één online.
  • Je doet het niet alleen. TIEN Plus kan je ondersteunen bij de taken en je in contact brengen met redactiecoördinatoren van andere redacties.
  • Je kunt bij ons nieuwe dingen leren. Wij organiseren verschillende cursussen en workshops, waaronder journalistiek schrijven, interviewen en fotografie.
  • Wij organiseren regelmatig leuke redacteurenborrels waar je vrijwilligers van de andere wijkkranten kunt ontmoeten. Ben je in de tussentijd benieuwd hoe andere redacties iets aanpakken? Stel je vraag dan in onze facebookgroep.
  • Wil je meer doen? Dan kun je taken eventueel combineren met schrijven.
  • Kom je er niet uit? TIEN Plus staat voor je klaar. Wij ondersteunen je en beantwoorden al je vragen.

Iets voor jou?

Om je te oriënteren kun je vrijblijvend naar een redactie-overleg komen of eens ‘een krantje meedraaien’. Neem voor meer informatie of aanmelden gerust contact met ons op via tienplus@buurtwerkdordrecht.nl of via ons contactformulier.